فیلم آموزش اصول طراحی کاراکتر در انیمیشن

   اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش اصول طراحی کاراکتر در انیمیشن

فیلم آموزش بررسی افکت های صوتی در سینما

   اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش بررسی افکت های صوتی در سینما

فیلم آموزش بررسی ژانر ترسناک در تاریخ سینما

   اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش بررسی ژانر ترسناک در تاریخ سینما

فیلم آموزش محاسبه و ذخیره سازی داده های دیجیتال

   اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش محاسبه و ذخیره سازی داده های دیجیتال

فیلم آموزش اندازه گیری مخاطبان سینمایی

   اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش اندازه گیری مخاطبان سینمایی

فیلم آموزش بررسی حقوق مالکیت فکری در سینما

   اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش بررسی حقوق مالکیت فکری در سینما

فیلم آموزش تکنیک دالی زوم در فیلمبرداری

… اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش تکنیک دالی زوم در فیلمبرداری

فیلم آموزش تاریخچه سینمای خانگی (شبکه نمایش خانگی)

    اگر از علاقه مندان به علم سینما و تلویزیون هستید برنامه آی‌کیو سینما را از دست ندهید ! جان هس مجری این برنامه ، تهیه کننده و کارگردان از موسسه آمریکن فیلم است . … Continue reading فیلم آموزش تاریخچه سینمای خانگی (شبکه نمایش خانگی)